Virgin Islands 1952 (15 Apr) SG136/47


 1¢. Black - SG136

 2¢. Deep Green - SG137

 3¢. Black & Brown - SG138

 4¢. Carmine-red - SG139

 5¢. Claret & Black - SG140

 8¢. Bright Blue - SG141

 12¢. Dull Violet - SG142

 24¢. Deep Brown - SG143

60¢. Yellow-green & Blue - SG144

$1.20 Black & Bright Blue - SG145

$2.40 Yellowish Green & Red-brown - SG146

$4.80 Bright Blue & Carmine - SG147